Beijing

5F Building 20, UBP

No.10 Jiuxianqiao Road

Beijing, China, 100015

Tel: +86 (0)10 5926 7688

Fax: +86 (0)10 5926 7799

Shanghai

12F, WPP Campus

399 Hengfeng Road

Shanghai, China, 200070

Tel: +86 (0)21 2287 0870

Fax: +86 (0)21 2287 0999

Guangzhou

17F Da Ma Zhan Comm. Center

No.33 Zhongshanwu Road

Guangzhou, China, 510030

Tel: +86 (0)20 2883 2288

Fax: +86 (0)20 2883 4226

Contact us

Please fill out the details below.